Lezingen & essays

Op deze pagina plaats ik lezingen en essays, ook door middel van een podcast of video, die ik graag wil delen, samen met een verwijzing naar de oorspronkelijke context van de lezing, of de plaats van publicatie.

 

Essay: Zeven vragen

Leuven, Kerknet, 23 januari 2024. 

 

“We kunnen niet zonder de ander. Alles is verbonden, elk onderdeel oefent een invloed uit op het geheel. Eens je dit beseft, vind je overal illustraties, zowel bij mensen als in de ruimere verhoudingen tussen mens en natuur.”

 

 

 
Podcast: Onbehagen

Brussel, Trend Talk door Francesca Vanthielen, 21 december 2023. 

 

“Het moeten beantwoorden aan die idealen is grenzenloos geworden. Het is nooit genoeg”

 

 

 
Lezing: Ons paradijs staat in brand.

Amsterdam, video door HUMAN, Brainwash Festival, 29 oktober 2023.

 

“In de nasleep van de bankencrisis, de pandemie en de voelbare klimaatverandering is het onbehagen sterk toegenomen.”

 

 

 
Video: Over identiteit, maakbaarheid en onbehagen.

Amsterdam, video door HUMAN, Brainwash Festival, 29 oktober 2023.

 

“Alles is maakbaar. Onze identiteit, onze prestaties, ons lichaam en ons liefdesleven. De vraag ‘wie ben ik’ is vervangen door ‘wat kan ik worden’. Paradoxaal genoeg neemt het onbehagen en de sociale ongelijkheid toe.”

 

 

 
Lezing: De innerlijke hel.

Utrecht, opening academiejaar PThU,1 september 2023.

 

“Voor de neoliberale cultus bestaat er geen hiernamaals, het doel van groei en winstmaximalisatie is groei en winstmaximalisatie op zich, zonder bovengrens; immer moet het hoger, sneller, sterker. Citius, altius, fortius.”

 

 

 
Lezing: Waarom werken wij?

Gent, Deus Ex Machina, nr. 185, 6 juli 2023.

 

“Werk op zich hoeft niet ziekmakend te zijn, de huidige arbeidsorganisatie is dat wel.”

 

 

Essay: Onze klimaattoekomst: elitair of democratisch?

Oikos, 2021, 100 (4), pp. 53 – 60.

 

“Het is tijd om ernstig te worden, de speeltijd is voorbij. Het mag vreemd klinken, maar de klimaatverandering is niet het probleem, zij is een gevolg. Het eigenlijke probleem is de structurele noodzaak aan economische groei – een vrijemarkteconomie kan niet zonder.”

 

 

Podcast: Intimiteit 

Gent, podcast met Tina De Gendt, Quotes in bibliotheek De Krook, 2019

 

“De belangrijkste intieme relatie van een mens is die met het eigen lichaam. Zonder een goede afstemming op je eigen lijf is een intieme relatie met iemand anders bijna onmogelijk.”